رب گوجه فرنگی

·         رب قوطی نیم کیلویی

·         رب قوطی 1 کیلویی

·         رب حلب 5 کیلویی

·         رب حلب 10 کیلویی

·         رب حلب 18 کیلویی

·         رب شیشه 680 گرمی

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی
وبلاگ/سایت
ایمیل

دیدگاه